Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag

“Het zou zo mooi zijn als kinderen meteen doet wat jij hem of haar opdraagt, vooral aan het einde van de dag… Alleen zit de wereld zo niet in elkaar. Opvoeden betekent wrijving en zonder wrijving, geen glans.”

Te veel wrijving of botsingen, maakt echter meer stuk dan dat het iets goeds oplevert.

Daarom werk ik graag met de methode ‘Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag’, met daarbij behorend ‘Geweldloze communicatie’. Deze methode, zijn voor elke ouder, leerkracht of sportcoach interessant om te kennen, zeker als het er regelmatig te heftig aan toe gaat.

Geweld is niet alleen elkaar fysiek aanraken tijdens boosheid (bij één van beiden) of dingen gooien of kapot maken, maar uit zich ook verbaal. In schelden, dreigen en/of schreeuwen en non-verbaal in lichaamshouding en intonatie. Zelfs in onschuldig ogende manipulaties, generalisaties of vergelijkingen met anderen.

Marshall B. Rosenberg sprak:

Geweld is de tragische uitdrukking van onbevredigde behoeften. Het is de manifestatie van de onmacht en/of wanhoop van iemand die zo machteloos is dat hij denkt dat zijn woorden niet langer volstaan om zich te laten horen. Daarom valt hij aan, schreeuwt hij, verwijt hij…

De aanpak van Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag bestaat uit het in kaart brengen van de patronen, kennis nemen van de methode, het verkennen van ieders onbevredigde behoeften en oefenen en fouten maken.

“Zo ontstaat er een totaal aanpak waarbij investeren in verbinding met elkaar weer in balans komt met het stellen van grenzen.”